כתובתנו: רח' חיים ויצמן 7/1, באר-שבע, מיקוד: 84292

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

שעות פעילות המשרד: ימים א', ב', ד', ה' – 08:30-19:00

 

—————————-יום ג' – 08:30-15:00

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

טלפונים:                        08-6238750

 

——————————-08-6237263

 

——————————-077-4090109

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

פקסימיליה: —————-08-6239291.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

דוא"ל:

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

פייסבוק: